Rörprodukter norrland

(0)

Avlopp

Avlopp är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. Med svartvatten menas det som spolas ned i toaletten, och gråvatten är bad, disk och tvättvatten.