Rörprodukter norrland

(0)

Air tilluftdon

Smart tilluft
AIR tilluftsdon ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och god luftkvalitet. Air är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö.

Dragfri tilluft
Air med Purmo eller Thermopanel radiator förvärmer uteluften till rumstemperatur och släpper in den i rummet som en luftridå framför fönstret, vilket gör att lufthastigheten i vistelsezonen blir låg och inget kallras uppkommer. Då termostatventilen stänger, sänks radiatorns temperatur. Då börjar radiatorn inducera värme från rummet till radiatorn och den vägen till tilluften. Tilluften är på grund av denna princip, alltid varmare än uteluften under uppvärmningsperioden. Denna effekt är speciellt effektiv när radiatorns värmeyta är stor.